Inženýrská geodézie

Specializujeme se na komplexní geodetické služby od mapování, vytyčování a zaměřování staveb až po zhotovení kompletních mapových podkladů.

Komplexní Geodetické práce

Zahajujete stavbu domu? Sháníte vytyčení stavby? Poptáváte zhotovení účelových a technických map? Obraťte se na nás.

Poskytneme vám komplexní geodetické služby od zhotovení mapových podkladů, práce při výstavbě, po zaměření dokončených staveb.

 

Nabízíme:

Vytyčování staveb

Provádíme vytyčení prostorové polohy včetně všech detailních požadavků dle projektové dokumentace, vytyčení stavby rodinného domu a všech jiných objektů.

Poskytneme vám součinnost zkušeného geodeta, který pružně reaguje na vaše požadavky. Vytyčování vaší stavby vyřídíme prioritně v krátké lhůtě.

Vytyčení doporučujeme zejména při umístění stavby na pozemek (odstupy od sousedních pozemků), vytyčování větších staveb, betonových a ocelových konstrukcí, položení inženýrských sítí, ale i při stavbě plotu na hranici pozemku.

ÚČELOVÉ A TECHNICKÉ MAPY

Provádíme zaměření polohopisu a výškopisu jako podkladu pro projekt (budov, komunikací, inženýrských sítí v obcích aj.), zjištění průběhu inženýrských sítí v dokumentaci správců, výpočet kubatur, řezy a profily terénem.

Zhotovíme vám účelové mapy velkých měřítek, technické mapy obcí i základní mapy průmyslových závodů.

ZAMĚŘENÍ HOTOVÝCH STAVEB

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby – zaměření dokončené stavby budovy, komunikací nebo inženýrských sítí, přípojek podle požadavku stavebního úřadu, příslušného správce podzemních vedení.  Finální zpracování zaměřených staveb provádíme v souladu se směrnicemi jednotlivých správců.

MĚŘENÍ POSUNŮ A SEDÁNÍ

Realizujeme měření posunů (vodorovných, svislých i náklonů) staveb . Měření posunů a sedání provádíme u všech nemovitostí, starších i nově budovaných. Nejčastěji zaměřujeme  sedání u nově zakládaných větších budov kvůli jejich poklesům a vlivu na okolní budovy. Součástí naší práce je osazení značek, velmi přesná nivelace a odborné vyhodnocení měření.

STAVEBNÍ MĚŘENÍ

Provádíme zaměření tzv. současného stavu nemovitostí – stavební zaměření. V rámci stavebního měření realizujeme půdorysy, svislé řezy a pohledy na fasádu s kótováním.

TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍtÍ

Provádíme lokalizaci stávajících inženýrských sítí.

ZAMĚŘENÍ GEOLOGICKÝCH VRTŮ

Vytyčení a zpětné zaměření geologických sond a vrtů.

Objednejte si kvalitní geodetické služby

Využijte profesionální geodetické práce.  

Zavolejte nám a sdělte nám vaše přání.