Práce pro katastr nemovitostí

Provádíme vytyčení hranic pozemků, zhotovení geometrických plánů a dokumentů pro katastr nemovitostí.

ZeměměřiCké práce s pozemky

Potřebujete vytyčit hranice pozemku? Nevíte, kde přesně váš pozemek končí? Plánujete stavbu plotu nebo garáže na hranici pozemku? Se vším vám rádi pomůžeme. Provádíme vytyčení hranic pozemků, zhotovení geometrických plánůkompletní přípravu podkladů pro katastrální úřad.

Nabízíme:

Vytyčení hranic pozemků

Vytyčení hranic pozemků je fyzické označení lomových bodů hranice pozemku v terénu. Pro správné vytyčení pozemku je nutné využití všech dostupných podkladů předepsaných Katastrální vyhláškou – především platné katastrální mapy a výsledků předchozích zeměměřických činností v daném místě.

Výsledkem vytyčovacích prací je stabilizace lomových bodů hranice v terénu, vyhotovení vytyčovacího náčrtu a vytyčovacího protokolu. Stabilizace lomových bodů hranice se provádí předepsanými hraničními znaky, především plastovými mezníky.

Vytyčování pozemků doporučujeme při:

Kupující by měl přesně vědět, kde jsou hranice kupovaného pozemku. Informace od prodávajícího mohou být neúmyslně nebo i úmyslně zkreslené.

Pokud hodláte stavět budovu (nebo jen zahradní domek) na hranici pozemku, je bezpodmínečně nutné mít tuto hranici vytyčenou. Nebylo by určitě příjemné po zaměření hotové budovy zjistit, že je částečně postavena na cizím pozemku.

I když budete stavět plot na místě původního plotu, opět doporučujeme vytyčení hranice před vlastní stavbou. Původní oplocení totiž nemuselo být postaveno na hranici.

Jsou případy, kdy hranice mezi pozemky nejsou nijak označeny. V těchto případech je vytyčení hranice možností, jak sousední vlastníky obeznámit s vytyčenou hranicí a předejít eventuálním sporům.

Geometrické plány

Zhotovíme vám geometrické plány, které jsou potřebné k doložení na katastrální úřad. Realizujeme geometrické plány pro rozparcelování pozemků, vyznačení novostaveb pro kolaudaci, pro změnu obvodu nemovitosti (vyznačení přístavby) i pro zápisy staveb do katastru nemovitostí. 

Zároveň vyhotovujeme geometrické plány pro zřízení věcného břemene práva jízdy, chůze, umístění inženýrské sítě nebo přípojky.

Geometrické plány se provádí pro:

Využijte profesionální zeměměřiCké práce

Objednejte si kvalitní zeměměřické práce. 

Zavolejte nám nebo napište e-mail a získejte více informací o realizaci geometrických plánů a vytyčení hranic. 

Kontaktujte nás

Máte zájem o předběžnou kalkulaci? Máte dotaz?
Vyberte si formulář z příslušné záložky níže.

Geometrický plán
Vytyčení hranic pozemku
Zaměření pozemků
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů