Kontakty

Hloušek s.r.o.zeměměřická kancelář Vančurova 3361/56615 00 Brno Tel.: 545 213 170Tel.: 545 213 171 e-mail: info@hlousek.cz IČ: 15549721DIČ: CZ15549721zapsána v OR vedeném u KS v Brně oddíl C, vl. 1071 Autem se k nám dostanete ulicí Jílkovou, kde na konci (směr od centra) odbočíte doprava a znovu doprava na ulici Vančurovu. Přímo z ulice Gajdošovy odbočit nelze. Pro příjezd od ulice Táborská můžete použít ulici Dulánek, […]