Provádíme geodetické práce při obnově kabelů vysokého napětí na ulici Novolíšeňská.