Geodeti mají komoru!

Zúčastnili jsme se ustavujícího sněmu České komory zeměměřičů v plném počtu sedmi autorizovaných zeměměřických inženýrů. Přejeme naší komoře silnou a jednotnou členskou základnu a mnoho zdaru při prosazování dílčích cílů.

Zavolejte nám a zjistěte cenu prací